B20 PRESS
La B20 és una māquina sumament flexible i es pot utilitzar en diverses situacions, p. ex., grans distribuidors, botigues i diferesnts tipos de industria. Té una obertura de cāmara ampla adient per la manipulaciķ de caixes de gran tamany. La seva facilitat d'utilitzaciķ i la seva estructura tradicional garanteixen uns baixos costos de manteniment. B20 PRESS
B20 PRESS B20 PRESS
Fortiā Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavā Barcelona (Espaņa) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com