NOVETAT! NOUS ARMARIS SERIE Q
Gràcies a les seves innovacions ara és posible enmagatzenar líquids inflamables de manera més moderna i flexible. Nombrosos desenvolupament en el disseny Q i en la seva construcció garanteixen una major seguretat i comoditat. NOVETAT! NOUS ARMARIS SERIE Q
NOVETAT! NOUS ARMARIS SERIE Q NOVETAT! NOUS ARMARIS SERIE Q
NOVETAT! NOUS ARMARIS SERIE Q  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com