CONTENIDOR RECICLATGE
Utilitzat habitualment per a la manipulació i transport en el reciclatge de materials diversos. Acabat superficial pintura, CONTENIDOR RECICLATGE
CONTENIDOR RECICLATGE CONTENIDOR RECICLATGE
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com