CONTENIDOR PER BIDONS.
Contenidor apilable, amb capacitat per 3 bidons de 50 llitres. Acabat en pintura blava. Perfecte estat. CONTENIDOR PER BIDONS.
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com