PRESTATGERÍA METÀL·LICA PER 2 PALETES.
Contenidor prestatgería, puntals a diverses alçades. Acabat pintura blava, puntals galvanitzats. PRESTATGERÍA METÀL·LICA PER 2 PALETES.
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com