empresa empresa ISM CONTENEDORES, empresa líder a nivell nacional, ofereix l'organització més potent i especialitzada en la fabricació i subministrament de tot tipus de contenidors metàl·lics

Amb una plantilla anual superior a 100 col·laboradors i amb un conjunt d'instal·lacions que superen els 5.000 m2, ISM CONTENEDORES disposa dels medis tecnològics i processos de fabricació més innovadors enfocats a l'excel·lència de la qualitat dels nostres productes.

A més a més del subministraments de contenidors metàl·lics, i atenent la creixent demanda dels nostres clients, ISM SERVICIOS LOGISTICOS importa, distribueix i dona servei a manteniment a tota una serie de màquines d'alta innovació tecnològica i destinades al tractament de residus industrials.

La nostra llarga excel·lència en el mercat, així com el reconegut prestigi de la nostra cartera de clients defineixen clarament els tres objectius principals de ISM CONTENEDORES: serietat, qualitat i servei als nostres clients.

MISSIÓ

La missió d' ISM SERVICIOS LOGÍSTICOS es aconseguir la millor solució logística per les necessitats d'enmagatzenatge, transport, distribució i reciclatge de residus per a cada client
 
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com