PAPERERA CONFIDENCIAL
Principalment utilitzada en la destrucció d'arxius confidencials. Provista de rodes antisoroll i mànec ergonòmic. Capacitats de 120 i 240 llitres. PAPERERA CONFIDENCIAL
PAPERERA CONFIDENCIAL  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com