CONTENIDOR GÀBIA AGENCIA TRANSPORTS
Molt utilitzada per a la manipulació de mercaderíes en tot tipus de magatzems. Opcionalment pot portar rodes. Acabat superficial pintura. CONTENIDOR GÀBIA AGENCIA TRANSPORTS
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com