CONTENIDOR PLANXA
Dissenyat per contenir peces pesades i de petit tamany relatiu.Sòn apilables i, opcionalment, es poden subministrar amb una mitja porta abatible en un dels frontals.Acabat superficial pintura, CONTENIDOR PLANXA
CONTENIDOR PLANXA CONTENIDOR PLANXA
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com