CONTENIDOR MALLA
Aplicació similar al contenidor de planxa, amb l'avantatge de poder visualitzar el contingut. Sòn apilables i, opcionalment, es poden subministrar amb una mitja porta abatible en un dels frontals.Acabat superficial pintura. CONTENIDOR MALLA
CONTENIDOR MALLA CONTENIDOR MALLA
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com