CONTENIDOR PER RESIDUS
ISM disposa de departament tècnic propi especialitzat en solucions a mida ""ad hoc"" específiques per a cada client. El contenidor per residus es un exemple de contenidor específic. CONTENIDOR PER RESIDUS
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com