CONTENIDOR PER BOBINES
ISM disposa de departament tècnic propi especialitzat en solucions a mida ""ad hoc"" específiques per a cada client. El contenidor per bobines es un exemple de contenidor específic. CONTENIDOR PER BOBINES
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com