CONTENIDOR ENREIXAT PLEGABLE
ISM disposa de departament tècnic propi especialitzat en solucions a mida ""ad hoc"" específiques per a cada client. El contenidor enreixat plegable es un exemple de contenidor específic: economització d'espai combinada amb una estructura reforçada. CONTENIDOR ENREIXAT PLEGABLE
CONTENIDOR ENREIXAT PLEGABLE  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com