PALETA DE FUSTA
Economitza el paletitzat de tot tipus de mercaderíes. Dimensions 800 x 1.200 mm o bé 1.000 x 1.200 mm. PALETA DE FUSTA
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com