CARRETÓ MAJORISTA
Molt utilitzats en la preparació de comandes en tot tipus de magatzems. CARRETÓ MAJORISTA
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com