PRESTATGERÍA DINÀMICA SIMPLE
La millor solució per l'enmagatzematge de mercaderíes previament paletitzades. Capacitat per a 1 paleta de 800 x 1.200 mm o bé de 1.000 x 1.200 mm. Acabat superficial és pintat amb els puntals galvanitzats. PRESTATGERÍA DINÀMICA SIMPLE
PRESTATGERÍA DINÀMICA SIMPLE PRESTATGERÍA DINÀMICA SIMPLE
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com