PRESTATGERÍA BIG BAG
D'aplicació directa en tot tipus d'indústria que practiquen l'enmagatzematge al detall dels seus productes. Acabat superficial és pintat amb els puntals galvanitzats. PRESTATGERÍA BIG BAG
PRESTATGERÍA BIG BAG  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com