PICK AND PLACE SEGURETAT
Contenidor rodant totalment tancat en malla destinat al transport i/o distribució de mercaderíes valuoses o bé de petit tamany. Acabat superficial zincat electrol·lític brillant. PICK AND PLACE SEGURETAT
PICK AND PLACE SEGURETAT PICK AND PLACE SEGURETAT
PICK AND PLACE SEGURETAT  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com