CONTENIDOR MULTIÚS
Model rodant de gran versatilitat, molt utilitzat pel transport de molt variades mercaderíes en diferents tipus d'indústries. Acabat superficial zincat electrol·lític brillant. CONTENIDOR MULTIÚS
CONTENIDOR MULTIÚS CONTENIDOR MULTIÚS
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com