STANDARD A SOBRE DE PALETA
Majoritàriament utilitzat per l'exposició i enmagatzematge de tot tipus de mercaderíes de consum i recanvis. És apilable i desmontable sobre paleta de fusta.Acabat superficial zincat electrol·lític brillant. STANDARD A SOBRE DE PALETA
STANDARD A SOBRE DE PALETA  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com