ROLL CONTAINER
Contenidor desmontable i rodant destinat a la distribució de productes de consum del magatzem fins al punt de venda: centres comercials, supermercats o bé punts de venda al detall. Acabat superficial zincat electrol·lític brillant. ROLL CONTAINER
ROLL CONTAINER  
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com