CONTENIDOR VOLTEJABLE
Imprescindible en tot tipus d'indústries que generen deixalles, ferralla i residus sòlids de matèries primes. Manejable amb carreta elevadora. Buidat del contingut per sistema autobasculant. Acabat superficial pintura exposi o galvanitzat. CONTENIDOR VOLTEJABLE
CONTENIDOR VOLTEJABLE CONTENIDOR VOLTEJABLE
Fortià Casanovas, 13, L 1 - 08850 Gavà Barcelona (España) Tel.: 93 772 76 70 - Fax: 93 772 85 09 e-mail: ism@ismcontenedores.com